About the director

Roman Polanski

Roman Polanski.
Adrien Brody giving Roman Polanski his jacket, Cannes 2002

About Roman Polanski – Wikipedia
IMDB on Roman Polanski – IMDB